მთარგმნელობითი კომპანია ტრადოსი
(995 32) 292 30 70
geotrados@yahoo.com

თარგმანის შეკვეთა

სხვა მომსახურება

  • თარგმნილი მასალის ნოტარიული დამოწმება
  • დიდი მოცულობის ტექსტის ხარისხიანი ბეჭდვა ნებისმიერ ენაზე;
  • სასურველი ინფორმაციის ინტერნეტით მოძიება
  • ფაქსი
  • ქსეროქსი (შავ-თეთრი, ფერადი)
  • ლამინირება (A4, A5 და სტანდარული საბუთების)
  • აკინძვა (500 ფურცლამდე)
  • სავიზო აპლიკაციების შევსება